Farligt äta för mycket ingefära

Tallink hotel riga - Ekerö färja

Posted on Aug 27, 2018 by in ekerö, färja

Färjerederiet behandlar om dig rättade. Kommunstyrelsens beslut om att införa fritt resande på Ekeröleden för gångtrafikanter och cyklister beror på att det blir för kostsamt för kommunen att kontrollera

biljetter för enskilda resenärer. Detta skulle innebära en höjning på 380 kr vilket skulle slå hårt mot många resenärer som reser frekvent med färjan. Färjerederiet har under åren gjort effektiviseringar och kostnadsbesparingar men för att möjliggöra att leden i framtiden ska kunna bära sina egna kostnader behöver även prislistan, flyg vilken har varit oförändrad sedan 2011, justeras. Vänligen notera att Trafikverket Färjerederiet kommer att vara tvungna att identifiera dig innan Trafikverket Färjerederiet hanterar en begäran från dig att utöva en eller flera av dina rättigheter och att vid en sådan begäran kommer efterfrågade uppgifter att sändas till registrerad fordonsägare per post. Färdbiljetten för registrerade fordon är elektronisk och köps via sms eller i biljettautomater i färjelägena eller på vår e-handelswebbplats. Ändamål (syfte med behandlingen laglig grund för behandlingen, trafikverket Färjerederiet behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla, ta betalt för och validera biljetter. Ambitionen med det framtagna förslaget är en prislista som ger en total intäktshöjning på cirka 10 procent. . Behandlingen är nödvändig för att Trafikverket Färjerederiet ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar Trafikverket Färjerederiet (t.ex. Det i kombination med det årliga driftbidraget på 1,5 miljoner kronor som utlovats från Trafikverket åren gör att Ekeröleden kommer att kunna bära sina egna kostnader. Du har, i de fall den behandling som Trafikverket Färjerederiet företar grundar sig på ett avtal med dig och behandlingen sker automatiskt, även rätt att få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig, och som du själv tillhandahållit Trafikverket Färjerederiet, i ett strukturerat.

Ekerö färja

Även barn och ungdomar under 18 år reser utan kostnad. Utgår gör även fotgängarecyklister enkelresa och 30 dagar med anledning av förslaget weekend om fritt resande för gångtrafikanter och cyklister Borlänge, vänligen kontakta Trafikverket genom att skicka ett brev till Trafikverket. Trafikverket Färjerederiets intresse av att genom SMStjänsten kunna minska risken för att behöva utkräva tilläggsavgifter från sina kunder.


Ekeröleden, om du invänder mot sådan behandling får Trafikverket Färjerederiet inte längre behandla dina personuppgifter för det relevanta syftet såvida Trafikverket Färjerederiet inte kan visa på tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Barn 7 år eller yngre ska resa för i vuxens sällskap. Uppgifterna om biljetter utgör underlag till ekonomiska verifikat tillsammans med kvitto som skapas i samband med din betalning av biljetten sparas i sju 7 år enligt bokföringslagen.

Om du bestrider personuppgifternas korrekthet så kan du begära att behandlingen av relevanta personuppgifter begränsas under den tid som Trafikverket Färjerederiet kontrollerar om personuppgifterna är korrekta eller om Trafikverket Färjerederiet inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna.Du som resenär anvarar för att ha en giltig biljett.


25 Comments

Leave your comment

Leave your comment